Skogsbruksstandard

Denna standard gäller för FSC-certifierat skogsbruk i Sverige. Reglerna är framtagna av FSC Sverige och bygger på FSC:s principer och kriterier.

Höstskog
Henrik von Stedingk

Skogsbruksstandard

Skogsbruksstandard 2020 utgår från den senaste versionen av FSC:s globala principer och kriterier, med anpassningar till svenska förhållanden. FSC:s principer och kriterier är det övergripande regelverket för ett ansvarsfullt skogsbruk inom FSC. Alla världens skogsbruksstandarder för FSC måste leva upp till dessa krav.

Frågor och svar: Har du frågor om skogsbruksstandarden? Skicka din fråga till FSC Sveriges kansli, kontakt@se.fsc.org.

FSC-standard för skogsbruk i Sverige FSC-STD-SWE-03-2019.pdf
PDF, Storlek: 1.08MB

FSC-standard för skogsbruk i Sverige

Skogsbruksstandarden utgår från den senaste versionen av FSC:s globala principer och kriterier, med anpassningar till svenska förhållanden.

FSC-STD-SWE-03-2019 V3-0 EN Sweden NFSS.pdf
PDF, Storlek: 1.69MB

The FSC National Forest Stewardship Standard of Sweden

Här kan du ladda ner den engelska verisonen av standarden. 

Faktablad

Faktablad om anpassad skötsel inom FSC-skogsbruk.pdf
PDF, Storlek: 274.37KB
Faktablad om arbetarrättigheter inom FSC skogsbruk.pdf
PDF, Storlek: 343.25KB
Faktablad om främmande trädslag inom FSC-skogsbruk.pdf
PDF, Storlek: 280.67KB
Faktablad om FSC-skogsbruk och friluftsliv.pdf
PDF, Storlek: 197.33KB
Faktablad om hänsyn till arter inom FSC-skogsbruk.pdf
PDF, Storlek: 282.94KB
Faktablad om hänsynsträd och naturvärdesträd inom FSC-skogsbruk.pdf
PDF, Storlek: 320.65KB
Faktablad om hänsyn till lövträd inom FSC-skogbruk.pdf
PDF, Storlek: 286.10KB
Faktablad om naturvärdesbedömning och nyckebiotoper inom FSC-skogsbruk.pdf
PDF, Storlek: 340.76KB
Faktablad om samverkan med lokalsamhällen inom FSC-skogsbruk.pdf
PDF, Storlek: 318.11KB

Övrig information

Ren i Jokkmokk

I FSC:s standard för skogsbruk i Sverige finns regler som rör urfolks rättigheter. Reglerna finns för att förbättra förutsättningar för samexistens mellan skogsbruket och den samiska renskötseln och bygger på en samplaneringsprocess. På så sätt stärks den samiska renskötselns inflytande och villkor.

Samplaneringsprocessen bygger på FN:s urfolksdeklaration (UNDRIP) och principen om på förhand givet, fritt och upplyst samtycke (FPIC: Free, Prior and Informed Consent).

I FSC-standarden för skogsbruk i Sverige finns reglerna om urfolks rättigheter under Princip 3.

För renskötsel i koncessionssamebyarna gäller samverkan med skogsbruk enligt Princip 4 i FSC:s standard för skogsbruk i Sverige, där koncessionssamebyarna definieras som berörda intressenter.

Kontakta oss

Henrik von Stedingk

Henrik von Stedingk arbetar som vice verksamhetschef och med skogsbruksstandarden. Han är sakkunnig i skogsfrågor och kontaktperson för forskare.